LẦN ĐẦU TRẢI NGHIỆM XE BUÝT TRÊN SÔNG SÀI GÒN WATER BUS

Nói nào ngay, mình đã nghe đến dịch vụ xe buýt trên sông này rất nhiều lần rồi, nhưng lúc trước chưa vướng cô Vy, còn tung hoành xa xa được nên mình để “ẻm” vào danh sách chờ. Tính là chỉ trải nghiệm một lần cho biết, nhưng vì thích quá nên chắc chắn …