ANH TRẦN | Where my stories are told

Xin chào mọi người Mình tên là Phương Anh, bạn có thể gọi mình là Anh Trần – bạn bè mình hay gọi như vậy theo cái tên facebook được đặt từ 2009. Kể mọi người nghe là hồi nhỏ mình ít được đi du lịch lắm, vì nhu cầu du lịch của các thành …